Search the website
Subscribe

Receive company data continuously to your inbox.

Check the category of messages you would like to subscribe to below.

Check the languages you would like to subscribe to.

To subscribe, please read and approve the following terms.

A real email address must be provided.

An email has been sent to confirm your subscription.

preloader

Investor Relations

Vår strategi är att kombinera vår mjukvaruplattform Exonaut med expertrådgivning för att leverera integrerade och skräddarsydda lösningar i samhälls- och affärskritiska miljöer, vilket ämnar till att skapa ett bestående värde hos kunderna. För att uppnå våra finansiella mål och lönsam tillväxt har 4C Strategies utvecklat en ambitiös tillväxtstrategi som grundar sig på fyra huvudpelare: accelerera organisk mjukvarutillväxt, expandera ytterligare i den privata sektorn, fortsätt expandera inom försvarsmakter och utöka det geografiska fotavtrycket.

Investor Relations-Kontakt

Anders Nordgren

+ 46 (0)8-522 27 900