Search the website
Subscribe

Receive company data continuously to your inbox.

Check the category of messages you would like to subscribe to below.

Check the languages you would like to subscribe to.

To subscribe, please read and approve the following terms.

A real email address must be provided.

An email has been sent to confirm your subscription.

preloader

Om 4C

Den 24 maj listades 4C Strategies på Nasdaq First North Premier Growth Market

Om 4C Strategies

4C Strategies grundades 2000 och är en ledande global leverantör av mjukvarulösningar och expertrådgivning för krisberedskap, samhällssäkerhet och övning.

Genom mjukvaruplattformen Exonaut erbjuder 4C Strategies en komplett plattform för att bygga organisatorisk beredskap. Exonaut möjliggör en effektiv, säker och sömlös hantering av incidenter, kriser, risker och säkerställande av regelefterlevnad. Exonaut stödjer även upprätthållandet av kontinuiteten i verksamheter som drabbas av störningar och kriser och utgör en mjukvarulösning för både militära och civila kunder inom övningsledning och förmågeutveckling.

Utöver Exonaut tillhandahåller 4C Strategies även mjukvarurelaterade tjänster och expertrådgivning. Våra lösningar erbjuds primärt till kunder inom samhälls- och affärskritiska områden såsom försvarsmakter, offentliga organisationer och företag inom den privata sektorn som har ett behov av att hantera risker och förbereda sig inför plötsliga och kritiska händelser.

4C Strategies har huvudkontor i Sverige och har en global närvaro med kontor i Norden, Storbritannien, USA och Australien. 4C Strategies har över 150 kunder med användare i mer än 100 länder.

MISSION & VISION

Vår mission är att kombinera kraften i digital innovation med branschexpertis för att bygga ett säkrare samhälle.

Vår vision är att alltid vara den föredragna leverantören av lösningar för att bygga och upprätthålla organisationsberedskap.

STRATEGI

Vår strategi är att kombinera vår mjukvaruplattform Exonaut med expertrådgivning för att leverera integrerade och skräddarsydda lösningar i samhälls- och affärskritiska miljöer, vilket ämnar till att skapa ett bestående värde hos kunderna. För att uppnå våra finansiella mål och lönsam tillväxt har 4C Strategies utvecklat en ambitiös tillväxtstrategi som grundar sig på fyra huvudpelare: accelerera organisk mjukvarutillväxt, expandera ytterligare i den privata sektorn, fortsätt expandera inom försvarsmakter och utöka det geografiska fotavtrycket.

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete följer internationella standarder och uppfyller strikta partnerkrav från regeringar och företag runt om i världen. Som ett företag som aktivt arbetar för att värna om samhällen ser vi det som vår plikt att aktivt arbeta med hållbarhet – det är centralt i vår företagskultur.

Vår resa

År 2000 fanns det en lucka på marknaden för ett militärt tränings- och utvärderingsprogram. På den tiden gjordes övningsplanering och utvärderingar till stor del i Excel-filer och med penna och papper. Tanken bakom 4C Strategies var att digitalt transformera träning och övningar, genom att göra dem mer effektiva, datadrivna och återanvändbara för andra enheter och nästa generations soldater.

Läs mer