Search the website
Subscribe

Receive company data continuously to your inbox.

Check the category of messages you would like to subscribe to below.

Check the languages you would like to subscribe to.

To subscribe, please read and approve the following terms.

A real email address must be provided.

An email has been sent to confirm your subscription.

preloader

Vår Resa

År 2000 saknades det mjukvara på marknaden för militär träning och utvärdering. På den tiden gjordes planering av övningar och efterföljande utvärderingar till stor del på Excelblad eller med papper och penna. Tanken bakom 4C Strategies var att åstadkomma en digital omvandling av träning och övningar – göra dem mer effektiva, datadrivna samt möjliga att återanvända för andra enheter och nästa generations soldater.

EXONAUT BLIR TILL

Under de första åren var 4C ett litet startup-bolag baserat i Lund och med en enda kund, Försvarsmakten. Efter att Exonaut-plattformen hade använts vid en rad övningar expanderade dock 4C:s programvarusamarbeten gradvis till försvarsmakterna i andra länder, däribland den brittiska armén 2007, NATO 2015 och allra senast den amerikanska armén.

4c-exonaut-pete-goddard
aerial view cityscape concept or abstract of advanced innovation

Nyckeln till expansionen har varit att etablera en lokal marknadsnärvaro, särskilt inom den militära sektorn. År 2016 lanserades 4C North America med ett kontor i Washington, D.C. och 2019 öppnades ett FoU-center i Orlando. På så sätt kom Exonaut att ligga till grund för den amerikanska arméns framtida träningssystem.

Samtidigt hade säkerhetsläget förändrats helt efter den 11 september och dess efterverkningar. 4C bestämde sig för att ta Exonauts datadrivna metod för att bygga upp en beredskap och tillämpa den även på såväl offentlig som privat sektor. Med en blandning av vision, uthållighet och kreativ programvaruutveckling växte Exonaut från att vara ett utbildningsverktyg för militären till en plattform för integrerade lösningar inom risk-, kontinuitet- och krishantering samt efterlevnad och övningar.

resilience-platform-1240x698
Under åren har Exonaut förekommit regelbundet i publikationer från Gartner. Nu fortsätter innovationsarbetet, ständigt utifrån nya lärdomar från långvariga samarbeten med bland andra kunder så som Europeiska utrikestjänsten, NATO, den brittiska armén, Tele 2 och Oatly.

Vår Tidslinje

Experttjänster inom krisberedskap

4C:s experttjänster har tillsammans med Exonaut vuxit till ett heltäckande erbjudande inom krisberedskap till offentlig och privat sektor. Vår metod för att bygga upp beredskap och resiliens har alltid grundat sig på en strategisk integration av risk-, kontinuitets- och krishantering.

En viktig milstolpe för konsultverksamheten var invigningen av 4C:s kontor i London 2010. Samarbetet mellan den brittiska armén och Londonkontoret lade grunden till en snabb expansion på en brittisk marknad som gick i täten för utvecklingen av beredskapstjänster. 4C anställde några av Storbritanniens ledande resiliensexperter och kunde således leverera projekt till bland annat Gatwick Airport, Emergency Planning College, Lloyds Bank, BNP Paribas, Tesco och Nationwide Building Society.

Som bolag tillhandahåller vi idag oberoende experttjänster, programvaran Exonaut eller en kombination av båda för att leverera banbrytande resultat till våra kunder. Vår strategiska rådgivning sträcker sig från robusthetsskapande åtgärder på nationell nivå till att bygga upp transatlantisk cybersäkerhetskapacitet samt till att utveckla UNDP:s globala ramverk för riskhantering och GE Healthcares ISO-certifierade program för kontinuitet i verksamheten.”

KOMBINERAR DIGITAL INNOVATION MED BRANSCHEXPERTIS

4C:s programvaruutvecklare fortsätter sitt nära samarbete med våra ämnesområdesexperter för att säkerställa att Exonaut bidrar till innovation som uppfyller kundernas behov och följer bästa praxis i branschen. Det är denna integration av digital innovation med branschexpertis som gör 4C unikt – och det är samma sak som utgör kärnan i vårt uppdrag att skapa ett tryggare samhälle.

4C Strategies betjänar idag kunder inom militären samt offentlig och privat sektor över hela världen. Bland kunderna finns NATO, EU och FN, Fortune 500-bolag och nationella leverantörer av samhällsviktig verksamhet. För att kunna uppfylla de oerhört stränga säkerhetskraven är Exonaut klassificerat för nivån NATO Secret, Cyber Essentials Plus och de högsta internationella standarder som finns.

I och med osäkerheten som i nuläget råder inom många områden måste myndigheter och företag bygga upp sina program för säkerhet och beredskap under många år framöver. När 4C fortsätter sin tillväxtresa, från Sverige, Norge till Storbritannien och USA och ännu längre, kommer vårt globala team av beredskapsexperter, programvaruutvecklare och utbildningsexperter finnas där för att stödja samhällets allra viktigaste sektorer.